Regulamin

Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach, kursach realizowanych przez portal szkolenia.dlatesterow.pl. Określa też temat 

Organizatorem szkoleń, kursów a także produktów cyfrowych jest firma Rafał Krząpa IT Consulting – szczegółowo opisana w polityce prywatności. 

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH i KURSACH

Zgłoszenie Uczestnictwa

a) Szkolenia, kursy są organizowane w formie płatnej, zgodnie z ofertą dostępną na stronie szkolenia.dlatesterow.pl.

b) Aby uczestniczyć w płatnych szkoleniach online, uczestnik musi przesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia oraz opłacić szkolenie zgodnie z wystawioną fakturą.

c) Najpóźniej w ciągu 24-72 godzin organizator przesyła potwierdzenie zgłoszenia.

d) W przypadku, gdy zostanie zgromadzona odpowiednia grupa uczestników, organizator wysyła e-mail z prośbą o dokonanie płatności na wskazany numer rachunku bankowego, co stanowi potwierdzenie udziału.

e) Po dokonaniu płatności uczestnik otrzymuje link do szkolenia na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. Aby uzyskać dostęp do szkolenia, uczestnik musi się zarejestrować na platformie, podając imię i adres e-mail (obligatoryjnie) oraz numer telefonu a także dane do faktury. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny link do szkolenia, a może być również wymagane hasło dostępu.

f) Link do szkolenia jest przypisany wyłącznie do zgłoszonego uczestnika.

Wymagania Sprzętowe

a) Udział w szkoleniach online, kursach wymaga dostępu do urządzenia z dostępem do internetu (komputer), słuchawek lub głośników.

b) w ramach specyficznych szkoleń – określane są inne niezbędne wymagania które trzeba spełnić przed rozpoczęciem szkolenia.

Odwołanie i Zmiana Terminu Szkolenia

a) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia, bez prawa do odszkodowania po stronie Klienta, w przypadku nie zebrania minimalnej grupy szkoleniowej, siły wyższej, awarii, warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia lub innych nieprzewidzianych i nagłych zdarzeń, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają przeprowadzenie szkolenia. W takich przypadkach organizator informuje uczestników o zaistniałej sytuacji i przedstawia propozycję zmiany terminu szkolenia lub zwrotu pełnej opłaty za udział.

Zakup i Płatność

a) Rezerwacja terminu szkolenia online wiąże się z koniecznością dokonania płatności.

b) Płatność za zakupione szkolenie winna być wykonana w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentu zapłaty (np. faktura).

c) W przypadku szkolenia, które odbędzie się w ciągu 10 dni od daty zakupu, termin płatności wynosi 3 dni od daty otrzymania dokumentu..

Rezygnacja ze Szkolenia

a) Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest na różnych etapach, zgodnie z poniższymi zasadami:

b) Rezygnacja na 30 dni przed terminem szkolenia jest bezkosztowa.

c) Rezygnacja na 14 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu 75% wartości wpłaty.

d) Rezygnacja na 7 dni przed terminem szkolenia nie skutkuje zwrotem środków. Jedyną dostępną opcją jest możliwość przesunięcia terminu szkolenia. Jednak organizator nie daje gwarancji dostępności kolejnego terminu.

Produkty Cyfrowe i Zwroty

a) Produkty cyfrowe, takie jak e-booki, pliki szkoleniowe, nagrania wideo lub inne materiały cyfrowe, zakupione w ramach szkolenia online, nie podlegają zwrotom ani wymianie.

b) Uczestnik potwierdza, że jest świadomy charakteru produktów cyfrowych i zobowiązuje się do dokładnego zapoznania się z ich opisem przed zakupem.

c) każdy kupujący oświadcza, że „Wyrażam zgodę na natychmiastowe spełnienie świadczenia i dostarczenie treści cyfrowej oraz przyjmuję do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem utracę prawo odstąpienia od umowy.”

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z kompatybilnością lub dostępnością produktów cyfrowych na urządzeniach uczestników po ich zakupie.

Kontakt z Organizatorem

a) Wszelkie pytania dotyczące szkoleń online oraz rezygnacji prosimy kierować na adres e-mail organizatora: szkolenia@dlatesterow.pl.

Własność Intelektualna i Prawa Autorskie

a) Szkolenia online, kursy oraz produkty cyfrowe, są objęte ochroną przewidzianą w **ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631

arrow-top-icon
Koszyk
Right Menu Icon